Klik om deze afbeelding beter te bekijken...

Wilde geej in Amèrica bliève woêne?
Wonen in America is een werkgroep vanuit Dorpsraad America aangevuld met een aantal jongeren, die ontstaan is na de Dorpsmarkt en uit de wensen afkomstig uit de dorpsdagboeken. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld alle woningzoekende uit America te mobiliseren en dan samen actie te ondernemen om te kunnen blijven wonen in America. Nu en in de toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat u onderstaande enquête op deze pagina volledig invult, zodat wij met deze informatie met en voor jou kunnen kijken naar de mogelijkheden in America, want die zijn er...... Dat stiët as un hoês!

Huurwoningen in America...?
Op uitnodiging van Dorpsraad America kwamen op donderdag 10 juli 2014 o.a. Wethouder Bob Vostermans en medewerkers van de woningbouwcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz naar America om tekst en uitleg te geven over de woonsituatie in ons dorp. Worden er nog (huur)woningen gebouwd in America? En zo ja, waar en wanneer? En zo nee, waarom niet? Jij hebt de gelegenheid tot het stellen van vragen! Dit is jouw kans!!! Deze avond is voor alle geïnteresseerden, zal plaatsvinden in gemeenschapshuis Aan de Brug en zal aanvangen om 20.00 uur.

Klik voor een verslag van deze Woonavond met foto's en presentaties
hier.
 


Enquêteresultaten
Op donderdag 27 maart 2014 was de presentatie van de eerste enquêteresultaten. Maar liefst 60 ingevulde enquête waren er ingevuld tot die dag, waaronder 52 woningzoekende op de korte en lange termijn. Er zijn mogelijkheden om te kunnen (blijven) wonen in America. Lukt dit niet alleen, dan is het raadzaam gegroepeerd aan de slag te gaan was het advies aan de woningzoekende die aanwezig waren.

Tijdens deze "woonavond" werden dan ook drie groepen geformeerd. Eén met toekomstige huurders, een groep die wil gaan bouwen aan de Lisdodde en een groep die aan de Wouterstaat wil "Bouwen In Eigen Beheer". Voor donderdag 10 april  werd een vervolgafspraak gemaakt voor deze twee groepen in Aan de Brug. Geïnteresseerden waren van harte welkom.


Resultaat
Het (eind)resultaat mag er wezen! Want ondertussen (begin 2020) is de Lisdodde helemaal vol gebouwd met 8 woningen (4 tweekappers) en zijn op het perceel tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg al 22 woningen verschenen, 9 aan de Kerkbosweg (4 tweekappers en 1 vrijstaande), 12 kompaswoningen aan de Grad Poelsstraat en 1 vrijestaande aan de Meister Rongenstraat. Er wordt nog gebouwd aan 6 levensloopbestendige woningen en 1 vrijstaande en er liggen plannen voor nog eens 9 woningen (2 tweekappers en 5 levensloopbestendige woningen).

De meeste van deze gerealiseerde woningen zijn tot stand gekomen via de werkgroep Wonen/Bouwen in America die samen met de woningzoekende tot een passende oplossing zorgden. Zoek jij ook nog een woning in America, neem dan contact op met Marco Hesp via 06-51554717.

Wij blijven continu geïnteresseerd in uw woonsituatie en woonwens, zodat we dit kunnen blijven communiceren met de gemeente en woningbouwvereniging. Wil je daarom hieronder de enquête van de werkgroep invullen?.
Alvast bedankt!

 

 


 

2014 ©
wonen@inamerica.nl